Cuir isteach d’ainm  (roghnach chun torthaí a phriontáil)Applicant's name

 

Dáta an iarratais   (éigeantach)
Application date Tabhair do d’aire: ní mór an dáta sin a bheith roimh dhul in éag do do stampa ceada reatha

 

» Is é an ‘dáta tosaithe’ incheadaithe is luaithe atá agat chun cónaitheacht ináirithe a ríomh ná Reckonable residence start date [ ]

Formáid an dáta nuair atá an tÁireamhán seo á úsáid

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur féidir leat an dáta a chlóscríobh isteach sna boscaí thíos, chomh maith leis an roghnóir dátaí a úsáid. Bain úsáid as an bhformáid dáta ll/mm/bbbb, le do thoil, agus an t-áireamhán seo á úsáid agat.

  Tús Deireadh An cineál stampa An tréimhse i laethanta
An stampa is sine
 
An 2ú stampa
 
An 3ú stampa
 
An 4ú stampa
 
An 5ú stampa
 
An 6ú stampa
 
An 7ú stampa
 
An 8ú stampa
 
An 9ú stampa
 
An 10ú stampa
 
An 11ú stampa
 
An 12ú stampa
 
An 13ú stampa
 
An 15ú stampa
 
An 15ú stampa
 
An 16ú stampa
 
An 17ú stampa
 
An 18ú stampa
 
An 19ú stampa
 
An 20ú stampa
 
Cónaitheacht ináirithe