Wpisz swoje imię i nazwisko ( opcjonalnie, aby wydrukować wyniki)Imię i nazwisko wnioskodawcy

 

Data złożenia wniosku ( obowiązkowo)
Data złożenia wniosku Uwaga: musi to być data przed wygaśnięciem aktualnego znaczka zezwolenia

 

" Najwcześniejsza dopuszczalna"data rozpoczęcia" obliczania miejsca zamieszkania podlegającego zaliczeniu toPrzewidywana data rozpoczęcia pobytu [ ]

Format daty przy korzystaniu z tego kalkulatora

Pamiętaj, że możesz wpisać datę w poniższe pola, jak również użyć narzędzia do wybierania daty. Podczas korzystania z kalkulatora należy używać formatu daty dd/mm/rrrr.

  Start Koniec Typ stempla Okres w dniach
Najstarszy znaczek
 
2. znaczek
 
3. znaczek
 
4. znaczek
 
5. znaczek
 
6. znaczek
 
7. znaczek
 
8. znaczek
 
9. znaczek
 
10. znaczek
 
11. znaczek
 
12. znaczek
 
13. znaczek
 
14. znaczek
 
15. znaczek
 
16. znaczek
 
17. znaczek
 
18. znaczek
 
19. znaczek
 
20. znaczek
 
Do przemyślenia
miejsce zamieszkania